–  στάσου περήφανα στο ύψος σου
–  ρίσκαρε
–  να θυμάσαι τις ρίζες σου
–  πίνε πολύ νερό
–  να είσαι ευχαριστημένος με τη φυσική σου ομορφιά
–  απόλαυσε τη θέα!