Παρακολουθήστε στον Φάρο την Συστημική Αναπαράσταση για την Μάχη του Μαραθώνα: υπήρξε μία ευτυχισμένη συγκυρία όπου οι Έλληνες επέδειξαν Ενότητα, Ομοψυχία και Ομόνοια. Σκοπός αυτής της αναπαράστασης είναι μέσα από τα θετικά βιώματα που θα λάβουμε, είτε συμμετέχοντας είτε παρακολουθώντας, να ενισχύσουμε το θετικό αποτύπωμα αυτών των Ποιοτήτων.

“Η Ειρήνη ξεκινά στην ψυχή μας”  Bert Hellinger

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013

Ώρα προσέλευσης 18:30, ώρα έναρξης 19:00

 

Η Συστημική Αναπαράσταση είναι προσφορά της Χαριτίνης Παπακυρίλλου στον Φάρο.