Σχέσεις καθημερινότητας

Ζεύγη/Οικογένεια/Γονείς-παιδιά

Ἔχει εἰπωθεῖ:

«Ἡ σχέση τῶν ζευγαριῶν

καί μάλιστα μέσα σέ οἰκογένεια μέ παιδιά,

εἶναι ἴσως τό δυσκολότερο ἀγώνισμα στήν παροῦσα ἐποχή….

Τό γιατί συμβαίνει αὐτό

ἀλλά κυρίως

τό τί χρειάζεται νά γνωρίζουμε καί τί μποροῦμε νά κάνουμε

γιά νά γίνει τό «ἀγώνισμα» εὐκολότερο,

εἶναι τό θέμα τοῦ σεμιναρίου

Ἡ ὀπτική τῶν Δασκάλων,

πού εἶναι Ἀγάπη καί Σοφία, Νοήμων θεώρηση καί Ὁδήγηση,

μᾶς δίνει τά στοιχειώδη πού χρειάζεται νά γνωρίζουμε,

γιά νά βιώνουμε τίς σχέσεις μας ἐλεύθερα,

μέ περισσότερη Χαρά, μέ λιγότερα βάρη,

μέ Σεβασμό, μέ λιγότερες συγκρούσεις,

μέ περισσότερη Κατανόηση κι Ἀποδοχή,

χωρίς κριτικές καί ἐνοχές

γιά νά προχωροῦμε καί νά ἐξελισσόμεθα μαζύ μέ τό ταίρι μας,

γιά νά προσφέρουμε στά παιδιά μας τό καλύτερο που δυνάμεθα

 καί πράγματι χρειάζονται,

 νά ἀποφεύγουμε τήν δημιουργία δυσαρμονίας,

 νά ἀπεμπλεκόμεθα ἀνώδυνα ἀπό ἀνεπανόρθωτα δυσλειτουργικές σχέσεις.

Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Ιουλίου 2017

Προσέλευση 16:30   Διάρκεια 17:00-21:30

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Λογοτέχνης, Συγγραφέας βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης,

 Ιδρύτρια του Ομίλου  Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας και ανθρωπιστικής δράσης  «ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο»

Κόστος: 60 ευρώ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Τηλέφωνο & fax:  210 3216803 E-mail: faros.mko@gmail.com

Δευτέρα έως Παρασκευή: 11:00-15:00