–  Αν είναι θέμα ερμηνείας το βίαιο ή μη της κατάλυσης του Συντάγματος, εμείς πώς ερμηνεύουμε τα γεγονότα, συμπατριώτες;

–  Δεν είναι αλλού τα “πνευματικά”. Είναι στην καθημερινότητά μας, στην πραγματικότητα που βιώνουμε και συνδημιουργούμε, με την δράση ή την ανοχή μας.

Η αδιαφορία για τα κοινά δεν είναι “πνευματικότητα”. Ίσως να είναι δουλοφροσύνη.