– Ποιόν και τι υπηρετεί ο φόβος, η ανησυχία, η αγωνία μου; η αίσθηση αδυναμίας, ανεπάρκειας, η αδράνεια; η απογοήτευση, η απελπισία, η παραίτηση;

– Η Ελευθερία κερδίζεται, δεν χαρίζεται.

– Εάν δεν γνωρίζω, κακώς νομίζω.

(νομίζω: κάνω όπως ο νομοθέτης, μιμούμαι τον νομοθέτη. Όσα “νομίζω” λειτουργούν ως “νόμοι” για μένα και με δεσμεύουν. Ποιοι και τι θέλουν να νομίζω;

Ποιόν και τί εξυπηρετεί η άγνοια και τα “νομίζω” μου;)