Τέχνη του Ζην: Περί Αναγεννήσεως

Ένας καινούργιος τρόπος να’ αναπνέω,

να τιμώ την αναπνοή μου,

να τιμώ την παρουσία μου στον πλανήτη.

Αναγεννώμαι στο Φως και αλλάζουν όλα!

Εισήγηση και συζήτηση

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Προσέλευση 19:00   Διάρκεια 19:30-21:00

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Λογοτέχνης, Συγγραφέας βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης,

Ιδρύτρια του Ομίλου  Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας και ανθρωπιστικής δράσης  «ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο»

 

Κόστος: 10 ευρώ

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην γραμματεία

Τηλέφωνο & fax:  210-32.16.803 emailfaros.mko@gmail.com

Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00