Αδελφοί,

Πολλοί άνθρωποι εργάζονται στον Πλανήτη. Εργάζονται Συνειδητά Υπηρετώντας το Φως. Η εργασία τους βοηθά την δική σας. Η δική σας εργασία βοηθά την δική τους.

Μην διστάζετε να συνεργασθείτε στην βάση συγκεκριμένου έργου, όμως μην αφήνετε τους τρόπους που ήδη εδόμησαν την δική σας ιδιαίτερη Συνεργασία μαζί Μας, τους τρόπους που ήδη απέδωσαν για σας και τα ιδιαίτερα έργα σας, προκειμένου ν’ αρχίσετε πάλι, αλλιώς, “δοκιμάζοντας κάτι άλλο”.

Πολλοί άνθρωποι εργάζονται, ομάδες συγκροτημένες από την κοινότητα των τρόπων, στο φυσικό ή στο αιθερικό πεδίο. * Δεν επαρκεί.

Οι προκλήσεις της Εποχής είναι πρωτόφαντες και τεράστιες. Δεν επαρκεί η προσπάθεια που κατατίθεται σήμερα για ν’ αντιμετωπισθούν με το λιγότερο κόστος. Δεν επαρκεί για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατόν Αβλάβεια.

Δεν χρειάζεσθε περισσότερα εργαλεία από όσα ήδη έχετε. Χρειάζεται όμως να τα χρησιμοποιείτε. Πιο Συνειδητά αδελφοί. Πιο Έξυπνα. Πιο Ταπεινά.

Πολλές φορές σας έχουμε επαναλάβει: Κάθε σας αναπνοή μπορεί να είναι Υπηρεσία. Ας γίνει έτσι.

Προσέχετε αδελφοί: Με κανέναν τρόπο μην τρέφετε “σενάρια καταστροφής”. Με κανέναν τρόπο. Μην επιτρέπετε να λαμβάνει η “καταστροφή” μορφή μέσα στον νου σας. Ελέγχετε τον συναισθηματικό φορέα και επιβάλετε Σιωπή.

Γνωρίζετε ότι είναι αναπόφευκτη η δράση του Καταστροφέως. Και, έχει ειπωθεί: οι εξελίξεις είναι στα χέρια σας.

Είναι στο χέρι σας να συμβαίνει εντός η καταστροφή παλαιών τρόπων, επιβαρυντικών κι επιζήμιων. Αυτά ας καταστραφούν.

Εξωτερικά, ας θυσιάζονται οι “αμαρτωλές δομές” των κοινωνιών σας, αντί να θυσιάζονται τα υπανθρώπινα βασίλεια και οι άνθρωποι.

Πολλές φορές σας έχουμε επαναλάβει: Να θέλετε να λειτουργείτε με τα Μέτρα της Ψυχής.

Μη λυπάσθε και μη φοβάσθε για την αποδόμηση “οργανισμών” που υπηρέτησαν το χάος. Επιδιώξτε την, αποδομώντας πρώτα τα ερείσματά τους εντός σας.

Αλλάξτε τις συνήθειές σας τώρα, αδελφοί, με την καθοδήγηση της Ψυχής σας και πορευθείτε με τα Μέτρα Της.

Αναλάβετε.

Σιωπή και Ταπεινότητα.

Διάκριση.

Η Γνώση σας παραδίδεται για να σας θωρακίσει. Θελήστε και λάβετε και χρησιμοποιείστε.

Αφήστε τώρα τους μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς στην Ψυχή σας. Αξιοποιείστε ό,τι ήδη έχετε, μένετε ανοιχτοί να λαμβάνετε, ανά πάσα στιγμή, αυτό που δίδεται. Εγρηγορείτε και εργάζεσθε.

Εάν όλοι καταθέσετε Νοημόνως την καλύτερη προσπάθεια που δύνασθε, αξιοποιώντας όσα ήδη γνωρίζετε, η προσπάθεια θα επαρκέσει.

Σιωπή και Ταπεινότητα.

Αντί να τρέφετε “σενάρια”, οραματισθείτε και δράστε: επί Γης Ειρήνη, εν ανθρώποις Ευδοκία.

Αναλάβετε.

Ευλογώ.

Ιλαρίων

 

* Ενσαρκωμένοι άνθρωποι που συγκροτούν ομάδες, είτε στο φυσικό πεδίο είτε στα αιθερικά, επειδή εργάζονται με τους ίδιους τρόπους, (κοινά εργαλεία) για κοινό Σκοπό.