Ι.

Αγαπητοί,

Γιά να Εργασθείτε αποτελεσματικώς κατά την διάρκεια επενέργειας του τριπτύχου Ποιοτήτων του τρέχοντος φθινοπώρου, στραφείτε, παρακαλώ, να κοιτάξετε: τί σας “ταλαιπώρησε” κατά την διάρκεια επενέργειας της Χάριτος;

Σας θυμίζω: «έρχεται η Χάρις και Την βιώνετε ως καταστροφή».

Συμβαίνει έτσι, όταν τα εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα που υποκινούνται από την Ενέργεια της Χάριτος, τα θεωρείτε ως «προσωπικά σας».

Εάν ζητήσατε, Αγαπητοί, εάν ζητάτε Αγάπης-Σοφίας Μέγεθος, καταλαβαίνετε. Λαμβάνετε Κατανόηση, αποταυτίζεσθε, Αποδέχεσθε. Αναγνωρίζετε την Χάριν καί Δύνασθε νά πράξετε ορθώς, χωρίς να «ταλαιπωρείσθε» προσωπικώς και αλλάζοντας τις συλλογικές συνθήκες, άρα και τις εκβάσεις, γιά όλους. Δίδετε έκφραση στην Χάριν. Διαφορετικώς κατόπιν υποδέχεσθε την Αλήθεια, προσεγγίζετε Ελευθερία, αποκαθιστάτε Δικαιοσύνη.

Παρακαλώ, χρησιμοποιείστε τα εργαλεία σας, παρακαλώ επικαλεσθείτε Με.

Εγκολπούμαι κι Ενοποιώ.

Κούτ Χούμι

 

ΙΙ.

Αδελφοί,

Παρακαλώ, ζητείστε Αγάπης-Σοφίας Μέγεθος, γιά να Φωτίσετε εντός σας κάθε εξεταζόμενη κατάσταση, να δείτε γι’αυτήν μεγαλύτερο μέρος Αληθείας.

«Όταν συμβαίνει έτσι, τό κέντρο βάρους, της συνολικής συγκροτήσεως που είναι η κατάσταση και του ενδιαφέροντός σας αντιστοίχως, μετατοπίζεται από την φαινομενικότητα εγγύτερα στην Ουσία και διαφοροποιούνται οι επιλογές ή/και οι αντιδράσεις σας.

Η Αλήθεια Ελευθερώνει, αδελφοί, και μόνον διά της Αληθείας καί της Ελευθερίας λειτουργεί και αποκαθίσταται Δικαιοσύνη.

Τούτα ισχύουν έτσι, παντού και πάντοτε.

Η Αλήθεια, ως Παρούσα κατάσταση στό 7ο, εκδηλώνει το Όραμα Ελευθερίας στο 6ο και κάνει δυνατόν να πραγματωθεί η Ισορροπία του Κάλλους στό 4ο: Δικαιοσύνη.

Η εξωτερική πραγματικότητα αλλάζει γιά τον έναν και τους πολλούς.

Γιά να έχετε Παρουσία Αληθείας στό 7ο, θυμηθείτε: «Ανάψτε» τόν ‘Ηλιο της Αληθείας στό κέντρο της καρδιάς (στό 4ο!) και επικαλεσθείτε Αγάπης-Σοφίας Μέγεθος.

Θέλω να Γνωρίζετε, αδελφοί:

Προΐσταμαι της 5ης Ακτίνος, ως Υπομονή καί Εργασία στην Υπηρεσία της Αληθείας.

‘Οσα επίθετα θα μπορούσατε να προτάξετε στην «Εργασία στην Υπηρεσία της Αληθείας», για να αποδώσετε την έννοια «Επιστήμη», περιέχονται ως Ποιότητες – κραδασμοί στήν Υπομονή.

Επικαλεσθείτε Με. Προσφέρομαι.

Ευλογώ

Ιλαρίων