Αδελφοί, 

Θυμηθείτε:  “Έρχεται η Χάρις και την βιώνετε ως καταστροφή”. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ στον Ταπεινό.

Η Ταπεινότητα, αδελφοί, στέκει πάντοτε δύσπιστη έναντι του κακού. Επειδή η Ταπεινότητα αναγνωρίζει τα Δώρα, τα εκτιμά και τα Σέβεται, στέκει πάντοτε δύσπιστη έναντι του κακού.

Μένετε Ταπεινά. 

Μένετε Σιωπώντες.

Αφήστε τις πεποιθήσεις σας. Ελευθερωθείτε.

Η Ενέργεια της Χάριτος ας συνδεθεί τώρα εντός σας με την Ουσία Ελευθερία, την Ποιότητα Ελευθερία, την Έννοια Ελευθερία. 

Ας γίνει έτσι και ας θυμάσθε: Δίδεται, δόθηκε Χάρις και εκφράζεται ως Ελευθερία.

Αναγνωρίζοντας τα Δώρα επιτρέπετε να λάβετε. 

Μένετε Ευσεβώς, Ευλαβώς, Ευγνωμόνως. Στο Φως δια του Φωτός.

Ευλογώ.

                                                          Ιλαρίων

 

 

Από το μήνυμα Αυγούστου 2010, και το βιβλίο  “Με το Φως της πανσελήνου ΙΙ” μηνύματα Διδασκάλων 2007-2011 της Πέγκυ Χριστοφή.