Αγαπητοί,

Άρχισε ο χειμώνας μ’ εντάσεις και κλυδωνισμούς, που ακόμη δεν έδειξαν την δυναμική τους.

“Υπόγεια ρεύματα” που ενισχύονται στους κύκλους των ανταλλαγών: δράσεις και αντιδράσεις προωθούν τις Ενέργειες, τις κατευθύνουν στα σημεία της ελάχιστης αντίστασης.

Προσέχετε τις αντιδράσεις σας. Σιωπείστε και επιλέξτε δράσεις. Μην τροφοδοτείτε τους φαύλους κύκλους. Σπάστε τους. Δημιουργείστε νέους διαύλους και κατευθύνετε τα υπόγεια ρεύματα στο Φως, εκτονώνοντας τις δυνάμεις που τα τρέφουν και τα κινούν, με τον τρόπο της “ελάχιστης προσπάθειας”.

Καταλάβετε:

Ελάχιστη αντίσταση είστε σε θέση να προβάλετε εκεί που “χρονίως δοκιμάζεσθε”, εκεί που “περισσότερο σας πονά”.

Ελάχιστη προσπάθεια χρειάζεται να καταβάλετε, μετατοπίζοντας την προσοχή και κατευθύνοντας την σύγκρουση: Από την άμυνα – αντίδραση, στην δράση – επίθεση. Μετακινηθείτε από την παθητική στάση του αμυνόμενου, στην ενεργητική θέση του Υπεύθυνου Κυρίου.

Άλλη μια φορά ας ειπωθεί: δεν είναι άλλοι άνθρωποι οι εχθροί σας. Οι μάχες κερδίζονται ή χάνονται Εν-τός. Τ’ αποτελέσματά τους εκδηλώνονται αμέσως.

Αν θέλετε τα Καλά, Δημιουργείστε τα.

Να Εργάζεσθε με Ακεραιότητα.

Ν’ αποδομείτε, ν’ αναδομείτε Καλώς.

Ευλογώ

Ιλαρίων