Ι.

Αδελφοί,

Ανοίξτε την καρδιά σας στην δράση του Ελευθερωτού.

Θέλετε να παραδώσετε στο Χέρι Του τους φόβους και τις επιθυμίες σας; Τις επιθυμίες σας, αδελφοί!

«Ό,τι επιθυμώ και ό,τι φοβάμαι, δεμένα αξεδιάλυτα, ένας κόμπος εντός μου, Σου τον παραδίδω.»

Με άλλα λόγια: Σού Εστίν η Βασιλεία, η Δύναμις και η Δόξα. Συ οδήγει!

Ακόμη και αν δεν κατανοείτε ή δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνουν τούτα, είστε πρόθυμοι να Εμπιστευθείτε τον Εντός Χριστό, τον Κύριο, να παραδώσετε σε Κείνον ό,τι σας κινεί και σας βασανίζει, να μείνετε Ταπεινά και Ελεύθερα, ανάλαφροι στο Θέλημά Του;

Για να λάβετε την Ενέργεια της Αναγέννησης και να την μοιρασθείτε επ’ ωφελεία παντός δυναμένου να ωφεληθεί, για να δώσετε χώρο εντός σας ν’ αναπτυχθεί Ελευθερία, για να Πραγματωθεί, ως Αλήθεια σας, – για σας και τους κόσμους σας, – Δικαιοσύνη – Ισορροπία, προχωρήστε τώρα, αδελφοί, Θελήστε.

Ακόμη και αν δεν καταλαβαίνετε («σε τι αντιστοιχεί στην πράξη η παράδοσή μου στην Εξουσία Του;») εάν θέλετε, εάν Εμπιστεύεσθε, προχωρήστε σε συμβολική πράξη παράδοσης και κρατείστε στον νου το ερώτημα. Η ίδια η πράξη θα σας δίδει τις απαντήσεις.

Ας ανταποκριθεί το πνεύμα, πρόθυμο.

Ευλογώ

Ιλαρίων

 

ΙΙ.

Οι πιέσεις που δέχεται από Άνω και κάτω το αστρικό πεδίο, δυσκολεύουν την Εργασία μας εδώ (στο αστρικό). Είναι πάντοτε ευκολότερο να καθαρίσουν οι εκπορεύσεις και να προσληφθεί η βοήθεια από την δράση των ενσαρκωμένων ανθρώπων. Παρακαλούμε βοηθήστε μας.

Οι Αδελφοί Σας

Άγγελοι της Κάθαρσης