Ὄρθιοι, εὐθυτενεῖς, ψηλά τό κεφάλι.

Διαφοροποιοῦμε συνήθειες, μετασχηματίζουμε ἀρνήσεις, ἀναζητᾶμε, ἀναγνωρίζουμε, ἀποδίδουμε Νοήματα στίς πράξεις μας.

Ἀξιοποιοῦμε κάθε ἐργαλεῖο, πού μπορεῖ να μᾶς βοηθήσει νά προσεγγίσουμε περισσότερη  Ἀλήθεια – Ἐλευθερία.

Καί θυμόμαστε διαρκῶς: ὁ Ἀγώνας εἶναι κοινός καί δίνεται ἀπ’ τόν καθένα γιά ὅλους.