Παρακολουθήστε ένα από τα εκπληκτικά επιχειρήματα του Πλάτωνα, αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου, στο οποίο μας προτείνει να συλλογιστούμε για τον εαυτό μας με έξυπνο τρόπο, μεταφερμένο εικονικά στο παρακάτω βίντεο: