Επιλογή Σελίδας

 

Παρακολουθήστε ένα από τα εκπληκτικά επιχειρήματα του Πλάτωνα, αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου, στο οποίο μας προτείνει να συλλογιστούμε για τον εαυτό μας με έξυπνο τρόπο, μεταφερμένο εικονικά στο παρακάτω βίντεο: