Ενεργειακός Χορός των Συμβόλων

Ο χορός είναι η έκφραση της ψυχής, του νου και του σώματός μας!

Πώς θα άλλαζε αυτό την ζωή σας, αν μαθαίνατε τι ακριβώς εκπέμπετε την ώρα που χορεύετε;

Πώς μπορείτε να είστε συνειδητοί κατά τις χορευτικές σας κινήσεις, που μεταφράζονται σε σύμβολα;

Βασική παραδοχή του ενεργειακού χορού των συμβόλων είναι πως το σώμα αποτελεί έκφραση του πνεύματος. Η αρμονία της σωματικής κίνησης και η έκφραση των συμβόλων μέσω κινήσεων-στάσεων εξισορροπεί την ροή της ενέργειας, ενώ παράλληλα μας γυμνάζει αποτελεσματικά.

Με αυτόν τον τρόπο αρχίζουμε να κατανοούμε την γλώσσα του σώματός μας και να αποκαθιστούμε την ελαστικότητά του, όσο αυτό είναι δυνατόν.

Στην παρουσίαση θαδιδαχθείτε μέρος της θεωρίας του ενεργειακού χορού των συμβόλων και θα έχετε την δυνατότητα να νοιώσετε στην πράξη την δυναμική του.

Παρουσίαση Γ. Βουζουλίδης

Πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής στην Γραμματεία και στον Γ. Βουζουλίδη\