Αγαπημένοι Μου,

“Η Πίστις είναι συνώνυμο της Αγνότητος”.

Τα παιδιά και οι μητέρες Πιστεύουν.

Οι Αθώοι, – οι Ταπεινοί, – Πιστεύουν.

Αν δεν μπορείτε να γίνετε όπως τα παιδιά, δείτε “τον τρόπο της Μητέρας”. Για όλους. Και για τον εαυτό σας.

Ας χωρέσει η Αγκαλιά σας τα παιδιά που διχογνωμούν, ασχημονούν εις βάρος αλλήλων, τρέφουν Διχόνοια.

Με τις Ευλογίες της Δέσποινας Αθηνάς, με την Αγάπη Μου.

                                         

                                                                                     Η Μαρία των Αγγέλων.