Άνθρωπος είμαι, τίποτα από τ’ανθρώπινα όλα

ξένο δεν είναι, και μπορεί να γνωριστώ και μ’όλα.

Κι αν κόσμος η πατρίδα μου, κι ο κόσμος μιά πατρίδα:

……

Όποιος τα πάντα εγνώρισε, τα πάντα θα μπορέσει.       Κωστής Παλαμάς – συλλογή «ΒΩΜΟΙ».

 

  • Και μέσα στην αιώνια των όλων αλλαγή

Μαζί κι η κάμπια εγώ είμαι κι εγώ είμαι και η Ψυχή!

 

  • Είμ’ο ακέριος, είμ’η αλήθεια,

Είμ’εγώ τα δυό τ’αχώριστα

Σάρκα και ψυχή!                                                                                Κωστής Παλαμάς – “Δωδεκάλογος του Γύφτου”.

 

 

Δεν είμαστε ούτε χριστιανοί, και ειδωλολάτρες ούτε.

Από σταυρούς κι από είδωλα να πλάσουμε ζητάμε

Τη νέα ζωή που είν’άγνωστο ακόμα τ’όνομά της.               Κωστής Παλαμάς – ” Η ΑΣΑΛΕΥΤΗ ΖΩΗ”