«Εάν  αφυπνισθούν ψυχές Συνεργατών αρκούντως,  θα προλάβετε να δείτε τις μεγάλες αλλαγές.»

El Alba  6ος  2014

 

Για ν’ ακούν οι καρδιές και οι νόες, ν’ αφυπνίζονται οι ψυχές, εκπέμπουμε την επίκληση στην Μνημοσύνη:

 

 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ – ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ

( άπό την Π. Χριστοφή)

 

Εἰς τό Ὄνομα τῆς Δυνάμεως

πού συνέχει τούς κόσμους

Μνημοσύνην καλῶ

 

νά κινήσει τόν πόθο τῆς Ἀληθείας

σέ καρδιές καί σέ νόες

νά λάμψουν οἱ Μεγάλες Οὐσίες

Φῶς Ἰσχῦον

Ἡλίου, Κυρίου, Ἐλευθερίονος

ν’ ἀναλώσει τήν πλάνην

νά καταδείξει:

 

Ἀδελφοί οἱ λαοί

καί τά πνεύματα ὅλα

τῆς Γαίας Μητέρας ἱερά

σέ τόπον Φωτός.

 

Κατά Νόμον τοῦ Ἑνός

Μνημοσύνην καλῶ.

Γίνομαι Φῶς. Καί

 

Τό Φῶς

Φῶς ἐπικαλεῖται, Φῶς συνάγει,

Φῶς διαχέει, Φῶς οἰκοδομεῖ :

Ἀλήθεια Ἀγάπη Ἐλευθερία