Το Δ.Σ. του Σωματείου «ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο»  καλεί τα μέλη του Σωματείου σε
Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Αυγούστου 2015  στα γραφεία του Σωματείου,
Στουρνάρη 49Α στον 7ο όροφο στις 19:30.
Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα εφόσον παρευρεθούν τουλάχιστο τα μισά από τα τακτικά μέλη
του Σωματείου και είναι ταμειακώς εντάξει.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, καλείται εκ νέου η Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου 2015
στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία
και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών.
Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος στη Γεν. Συνέλευση.
Μέλη τα οποία αδυνατούν να παρευρεθούν και πληρούν τις προϋποθέσεις για να έχουν δικαίωμα ψήφου,
μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλα μέλη με εξουσιοδότηση.
Τα παρόντα μέλη μπορούν να εκπροσωπούν μόνο ένα απουσιάζων μέλος.
Τα Δόκιμα Μέλη του Σωματείου και οι φίλοι, μπορούν να παρευρεθούν και να συμμετέχουν
χωρίς το δικαίωμα ψήφου.
Θέματα της Γενικής Συνέλευσης
Αφού εκλεγεί Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα.
1)  Απολογισμός Πεπραγμένων.
2)  Οικονομικός Απολογισμός.
3) Έγκριση Προϋπολογισμού.
4)  Τοποθετήσεις μελών επί των απολογισμών.
5)  Προτάσεις για την ενίσχυση των Οικονομικών του Σωματείου.
6)  Προτάσεις δράσεων και προγραμματισμός.
7)  Συζήτηση για την έως τώρα πορεία του Σωματείου καθώς και για  την μελλοντική . Τοποθετήσεις,  προτάσεις, απόφαση.
Μετά τιμής  για το Δ.Σ
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΓΗΣ                                                                      ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ