ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΦΑΡΟΣ Βοήθεια στον Άνθρωπο»


Μετά την απόφαση της 19/1 του Δ.Σ. του Σωματείου «ΦΑΡΟΣ Βοήθεια στον Άνθρωπο», καλούνται τα μέλη του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Φεβρουαρίου 2016 στα γραφεία του Σωματείου, Στουρνάρη 47α στον 7ο όροφο στις 17:00.

Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα εφόσον παρευρεθούν τουλάχιστον τα μισά από τα τακτικά μέλη του Σωματείου και είναι ταμειακώς εντάξει.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, καλείται εκ νέου η Γενική Συνέλευση στις

14 Φεβρουαρίου 2016 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών.

Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος στη Γεν. Συνέλευση.

Μέλη τα οποία αδυνατούν να παρευρεθούν και πληρούν τις προϋποθέσεις για να έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλα μέλη με εξουσιοδότηση.

Τα παρόντα μέλη μπορούν να εκπροσωπούν μόνο ένα απουσιάζον μέλος.

Τα Δόκιμα Μέλη του Σωματείου και οι φίλοι, μπορούν να παρευρεθούν και να συμμετέχουν χωρίς το δικαίωμα ψήφου.

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

1)  Απολογισμός Πεπραγμένων.

2)  Οικονομικός Απολογισμός.

3)  Προϋπολογισμός  2016.

4)  Τοποθετήσεις μελών επί των απολογισμών.

5)  Προτάσεις από μέλη και φίλους για την ενίσχυση της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ μας.

6)  Συζήτηση για την έως τώρα πορεία του Σωματείου.

7)  Προτάσεις από μέλη και φίλους, για νέες δράσεις και προγραμματισμός τους. Τοποθετήσεις μελών, αποφάσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΓΗΣ                                                          ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

Στις 14 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19:00 (μετά την λήξη της Γ.Σ αν αυτή δεν πραγματοποιηθεί στις 6/2)

θα κόψουμε την πίτα μας.

Σας περιμένουμε!