ΠΕΡΙ ΜΑΓΕΙΑΣ

Τί εἶναι. Πῶς λειτουργεῖ.

Τελετουργική μαγεία: ἡ μίμηση τῆς Ζωῆς.

Ἀποτυπώματα τελετουργικῆς μαγείας.

Τό λύειν καί δεσμεῖν: ποιός δύναται, πῶς καί γιατί.

Δέν φοβᾶμαι: Γνωρίζω.

Γνωρίζοντας τά νοήματα τῶν λέξεων,

κατακτᾶς τήν μαγεία τους, χειρίζεσαι τίς φορτίσεις τους,

τίς χρησιμοποιεῖς γιά τούς σκοπούς τῆς Ἀγάπης

 ἤ τοῦ μίσους καί τῆς ἀνοησίας…

Ὅπως ἀκριβῶς,

γνωρίζοντας τούς νόμους λειτουργίας κάθε πεδίου

καί τούς ὅρους ἀναμείξεως τῶν ὑλικῶν διαφορετικῶν πεδίων, ἀναγνωρίζεις τήν μαγεία τῶν κόσμων

καί τήν χρησιμοποιεῖς.

 Ἤ σέ χρησιμοποιεῖ…

Μή φοβᾶσαι τήν μαγεία.

Οὔτε τήν λευκή -ἐπειδή δέν ὑπάρχει λόγος-

 οὔτε τήν μαύρη

 -ἐπειδή μπορεῖς νά τοποθετεῖσαι ἐκεῖ ὅπου δέν μπορεῖ νά σ’ἀγγίξει.

Μάθε νά Ὑπηρετεῖς τήν Ὑψίστη Μαγεία,

πού εἶναι ἡ Ἀγάπη-Σοφία…

 

 

Κυριακή 1 Απριλίου 2018

Προσέλευση: 17:00   Διάρκεια: 17:30-20:30

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Λογοτέχνης, Συγγραφέας βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης,

Ιδρύτρια του Ομίλου  Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας & ανθρωπιστικής δράσης

 «ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο»

 

 Κόστος: 30 ευρώ

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στην γραμματεία

Τηλέφωνο & fax: 210 3216803 email: faros.mko@gmail.com

Δευτέρα έως Παρασκευή: 11:00-15:00