Στις 19-12-2005 ο Δάσκαλος Alba είχε πει:

«Θεωρείτε, τρέχοντας να προλάβετε το δικό σας, ότι ‘είναι δικό σας’. Περιορίζεται η οπτική σας από το ενδιαφέρον σας. Είναι σαν να προσπαθεί κάποιος να κλείσει την τρύπα της στέγης, όσο βρέχει, ενώ δίπλα στο σπίτι φουσκώνει ήδη ο ποταμός!…»

Έξι χρόνια μετά, κάποιοι παλεύουν, ακόμη λίγοι, ν’ανοίξουν αυλάκια κοντά στις πηγές, να κάνουν το πρόβλημα πλεονέκτημα!

Οι κοινές συνθήκες μόνο με κοινή προσπάθεια αντιμετωπίζονται.

Ας αλλάξει το ενδιαφέρον μας:  «από το εγώ, στο εμείς…» Θα οικοδομήσουμε ξανά. Καλύτερα.