Κοιτάζουμε αυτά πού μας ενώνουν.

Στην βάση Αρχών οι συνεργασίες:  Αλήθεια Ελευθερία Δικαιοσύνη.

Αντιστεκόμαστε σε ό,τι προσβάλλει τις Αρχές, καταλύοντας ό,τι εξ Αυτών απορρέει.

Ενισχύουμε την Αντίσταση διά της Αλληλεγγύης.

Η Αλληλεγγύη είναι Αντίσταση. Η Αντίσταση είναι Αλληλεγγύη.