Ἄς εἴμαστε ἕτοιμοι
 
     Ὅλα τά μηνύματα τῶν τελευταίων ἐτῶν καί μάλιστα τῶν τελευταίων μηνῶν ὑπαινίσονται ἤ ὁμιλοῦν γιά ἀλλαγές στήν Συνειδητότητα τῶν ἀνθρώπων, ἄλλες ἐκ τῶν ὁποίων συμβαίνουν ἤδη καί ἄλλες ἐπίκεινται. Ἀλλαγές πού συμβαίνουν ἐκ τοῦ Νόμου, ἐπηρεάζουν τό σύνολο τῆς Ἀνθρωπότητος καί ἐκφράζονται στό προσωπικό καί στό συλλογικό ἐπίπεδο.
    Ὁ μόνος -καί ὁ καλύτερος- τρόπος ν’ἀντιμετωπισθοῦν μέ τήν μέγιστη δυνατόν Ἀβλάβεια καί ἐπ’ὠφελείᾳ μας εἶναι νά τίς δοῦμε ὡς προκλήσεις καί εὐκαιρίες καί νά τίς διαχειρισθοῦμε μέ Γνώση.
    Ἡ Γνώση προσφέρεται, οἱ πληροφορίες δίδονται.
    Ἄς βρεθοῦμε ἕτοιμοι.
 

την Κυριακή 30 Ιανουαρίου

ώρα έναρξης: 19:00

Διάρκεια: 19:00 – 21:00

εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

διαδικτυακώς μέσω Zoom

 

Περισσότερες πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: 6989648727, 2103216803

faros.mko@gmail.com