πανσέληνος της Φωτίσεως με την Πέγκυ Χριστοφή – Κυριακή 4 Ιουνίου, ώρα 20.30

πανσέληνος της Φωτίσεως με την Πέγκυ Χριστοφή – Κυριακή 4 Ιουνίου, ώρα 20.30

την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023, με φυσική παρουσία στον Φάρο και ταυτόχρονη διαδικτυακή σύνδεση μέσω zoom ώρα έναρξης 20:30 εισηγήτρια Πέγκυ Χριστοφή   «…  Λειτουργῶντας μέ τούς αὐτοματισμούς ἀδελφοί, τούς προσωπικούς καί τούς συλλογικούς, δέν Δύνασθε ν’...

Σχολή Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας

Η Φιλοσοφία της Σχολής παραδίδεται ως Σύγχρονη θεώρηση Εσωτερικής Γνώσης, αμέσως εφαρμόσιμης, δοκιμαζόμενης με το κριτήριο της πράξης. Αναπτύσσεται με πυρήνα το τρίπτυχο Αλήθεια Αγάπη Ελευθερία και αποσκοπεί στην επίτευξη αλλαγών στην βίωση καθενός ανθρώπου και των...

Όμιλος Ανθρωπιστικής Δράσης

Όμιλος Ανθρωπιστικής Δράσης Η δράση του Ομίλου κινείται με γνώμονα και σκοπό την εφαρμογή των ιδεωδών του Ανθρωπισμού στην καθημερινή πράξη, και την προώθηση έρευνας και συνεργασίας για την εξυπηρέτηση, την καλλιέργεια, την διάδοση, την ανάπτυξη κι εφαρμογή...