ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Ἀπόσπασμα ἀπό μήνυμα τοῦ Διδασκάλου Ἱλαρίωνος, 3ος 2015      Στά ἑπόμενα ἔτη θά δεῖτε ἀνατροπές τεραστίας σημασίας καί ἀδιανοήτων, σήμερον, συνεπειῶν στά συστήματα πεποιθήσεων πού διαμορφώνουν τήν Συλλογική Συνείδηση.     Εἶναι ἀναμενόμενο τοῦτο ἐπειδή ἐπίκειται μία...