Δίκτυο Ομάδων Προσευχής για Μαιευτήρια και Νοσοκομεία

 

Το Δίκτυο συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2003.  Σήμερα λειτουργούν ομάδες που καλύπτουν αντίστοιχα Μαιευτήρια και Νοσοκομεία στην πρωτεύουσα και στην επαρχία.

Επιδίωξή μας είναι να καλυφθούν περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα. Γι αυτό κάνουμε έκκληση σε νέους εθελοντές να στελεχώσουν καινούριες ομάδες, εργαζόμενοι για τα Ιδρύματα του τόπου τους, ή/και της επιλογής τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, εκπέμπεται και η προσευχή για την ενοποίηση της Ιατρικής με την συνεργασία γιατρών και θεραπευτών της “κλασσικής ιατρικής” και κάθε άλλης θεραπευτικής μεθόδου.

Αιτούμενο : η Ενιαία Ιατρική, για το καλό του Ανθρώπου.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ