Εκ των γραφείων των Άνω Ορόφων

«κείμενα εποχών»

Μηνύματα που δόθηκαν –κι εξακολουθούν να δίδονται- από τους Διδασκάλους του ομίλου, από το 2005.

Συμπληρώνουν τα, μηνιαίως παραδιδόμενα, μηνύματα πανσελήνων και συμπληρώνονται από αυτά.

Δημοσιεύθηκαν στο ἔντυπο του ΦΑΡΟΥ, με τον γενικό τίτλο «εκ των γραφείων των Άνω Ορόφων».

Τα κείμενα των ετών 2005-2006 και 2007-2011, δημοσιεύθηκαν επίσης, μαζί με το σύνολο των μηνυμάτων πανσελήνων, στα βιβλία της Πέγκυ Χριστοφή: «Με το Φως της πανσελήνου» και  «Με το Φως της πανσελήνου ΙΙ» αντίστοιχα.