Δράσεις Υπηρεσίας

Στο πλαίσιο της Σχολης λειτουργουν ομάδες εργασίας – Υπηρεσίας -ἀλληλοβηθείας, τακτώς και εκτάκτως.

Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρονται τρέχουσες , ολοκληρωθείσες και μελλοντικές δράσεις:

-Δίκτυο εργασίας με καθημερινές εκπομπές για την Ελλάδα.

-Δικτυο προσευχής για Κάθαρση και Ενίσχυση νοσοκομείων, μαιευτηρίων, θεραπευτηρίων της χώρας μας .

-Ομάδα παροχής πνευματικής βοήθειας σε συνανθρώπους, ασθενείς ή δοκιμαζόμενους από διάφορες καταστάσεις.

-Ομάδα Υπηρεσίας για την Κάθαρση χώρων και τόπων (διαλύσεις αποτυπωμάτων)

-Ομάδες μελέτης ιστορικών περιόδων, προσώπων και καταστάσεων, με στόχο την Κατανόηση καί την Κάθαρση.

-Αποστολές γνωριμίας-μελέτης και Κάθαρσης-Ενεργοποίησης τόπων, ιερών, Μνήμης Καλοῦ.