Συντονισμός Ἐαρινῆς Ἰσημερίας 20-3-2020:

Ἀφιερώνω μία ὥρα,

20.00 -21.00

στήν Ἄνοιξη, στήν χώρα μου, στήν Μητέρα Γαία,

διαθέτοντας τήν Ἐνέργειά μου στό Κάλλος.

    Σημαίνει: δημιουργοῦμε ἤ τιμᾶμε Καλά Ἔργα. Μουσική, Ποίηση, Λογοτεχνία, Εἰκαστικά, ὅ,τι εἶναι Καλό καί Ὄμορφο, ὅ,τι μᾶς κάνει νά νιώθουμε Ἀνάταση (:τείνω πρός Ἄνω).

    Χρειάζεται προετοιμασία αὐτή ἡ μία ὥρα: ν’ἀποφασίσουμε ἐγκαίρως μέ τί καί πῶς θά τήν ἀξιοποιήσουμε.

    Ἄς γνωρίζουμε ὅμως ὅτι: αὐτή ἀκριβῶς ἡ ἀφιερωμένη ὥρα θά εἶναι πολύ ἀποδοτική σ’ἐπιθυμητά μας ἀποτελέσματα.