Εκδρομές – Ταξείδια – Αποστολές

 

Κάθε ταξείδι και εκδρομή του ΦΑΡΟΥ είναι μια “αποστολή” που προσφέρει ευκαιρία για επαφή με ανθρώπους και τόπους, παρελθόν και παρόν, προσωπική και συλλογική καλλιέργεια σχέσεων, αλληλενέργεια και Υπηρεσία (Κάθαρση).