Η επίκληση προς τους αγγέλους της Κάθαρσης

Στο Όνομα του Θεού του Πατρός
επικαλούμαι τις Δυνάμεις της 7ης Ακτίνας
προς Κάθαρση , Θεραπεία , Απελευθέρωση
του οίκου  τούτου και των οικείων μου *
από κάθε βαρύ κραδασμό.
Την Μετουσίωση αιτούμαι των απελευθερουμένων ενεργειών.
Στο Όνομα του Θεού του Πατρός
Γένοιτο.

Επικαλούμενοι στο Όνομα του Θεού δηλώνουμε την τοποθέτησή μας στο Φως, αφιερώνουμε την δράση μας στην Υπηρεσία του Φωτός.

Επικαλούμενοι στο Όνομα του Θεού, του Πατρός, αναφερόμαστε στην πρώτη Όψη του Θείου, κατά την χριστιανική παράδοση και ορολογία, εκείνη που εκφράζει το Θείο Θέλημα.

Επικαλούμαστε τις αγγελικές Δυνάμεις, εκείνες δηλαδή τις τάξεις αγγέλων, που Υπηρετούν Δυναμικά το Θείο Θέλημα.

Επικαλούμαστε τις Δυνάμεις της 7ης Ακτίνας, εκείνες δηλαδή εκ των Δυνάμεων, που έχουν έργο τους την Κάθαρση – Θεραπεία – Απελευθέρωση. Εάν, ωστόσο, δεν γνωρίζουμε ήδη τα σχετικά με τις Ιερές Ακτίνες, μπορούμε ν’ αντικαταστήσουμε τον προσδιορισμό «7ης Ακτίνας» με αυτό που μας είναι κατανοητό: «Επικαλούμαι τις Δυνάμεις της Κάθαρσης«. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο.

Η επίκλησή μας γίνεται με σκοπό την Κάθαρση – Θεραπεία – Απελευθέρωση από κάθε βαρύ κραδασμό, δια της δράσεως των αγγέλων, χώρου και ανθρώπων ή τόπου ή οποιουδήποτε μέρους ή πράγματος (ενός οχήματος, για παράδειγμα). Κάθε φορά, λοιπόν, προσαρμόζουμε τον στίχο της επίκλησης ώστε να ταιριάζει στον σκοπό μας. Συνηθέστατη χρήση αποτελεί – καλά θα κάνει να αποτελεί ! – : «προς Κάθαρση, Θεραπεία, Απελευθέρωση / του οίκου και των οικείων μου’ ή, ακόμη: ‘του οίκου μου, των οικείων μου και εμού του ιδίου’. **

Η επίκληση καταλήγει σε αίτημα Μετουσίωσης των ενεργειών που απελευθερώνονται με την δράση των Δυνάμεων, σύμφωνα πάλι με το Θέλημα του Θεού.

Η δεύτερη αναφορά στο Όνομα του Θεού, του Πατρός, συνάπτεται τόσο με το αίτημα Μετουσίωσης, όσο και με την αναγνώριση του δικαίωματός μας να καταλήξουμε στην ευκτική «Γένοιτο«. Έχουμε το δικαίωμα, ως παιδιά του Θεού, να αιτούμαστε προς τους αδελφούς μας αγγέλους να εισακούσουν και να δράσουν, σύμφωνα με το Θέλημα του Θεού Πατέρα, εκφράζοντας, συνεπώς και την βεβαιότητα ότι η Κάθαρση – Θεραπεία – Απελευθέρωση – Μετουσίωση είναι Θέλημά Του.

 

Για την χρήση της Επίκλησης

Είναι απολύτως ασφαλής και επιθυμητή. Μόνο Ευλογία και Προστασία μπορεί να φέρει.
Μπορεί να την χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε είναι σε θέση ν’ αντιληφθεί στοιχειωδώς το νόημά της, σε οποιαδήποτε περίπτωση και κατάσταση, σε όποιο χώρο. Κυριολεκτικά, μπορούν να την χρησιμοποιούν ακόμη και παιδιά…
Όταν χρησιμοποιούμε την Επίκληση προς τους αγγέλους, δεν καταθέτουμε περισσότερη, δική μας ενέργεια , από όση χρειάζεται για να εκπέμψουμε Συνειδητά, συγκεντρωμένοι σ’ αυτό που λέμε. Το καθ’ αυτό έργο της Κάθαρσης, το αναλαμβάνουν οι άγγελοι.
Μπορούμε να εκπέμψουμε την επίκληση εκφωνώντας την δυνατά ή ψιθυρίζοντας ή μόνο μέσα στον νου μας. Σημασία έχει να εννοούμε αυτά που λέμε. Προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι πραγματικά «ακούστηκε» η Επίκληση, την επαναλαμβάνουμε τρεις φορές.
Είναι εξαιρετικά χρήσιμο να εκπέμπεται η Επίκληση καθημερινά για τον οίκο και τους οικείους, για τον χώρο εργασίας, για οποιονδήποτε χώρο θέλουμε να Ευλογηθεί από την δράση των αγγέλων της Κάθαρσης.
Έχουμε την παράκληση των αγγέλων να την χρησιμοποιούμε…

 

Η επίκληση προς τις Δυνάμεις της Διακυβέρνησης

Άγγελοι της Διακυβέρνησης, Άγγελοι της 1ης Ακτίνας,
παρακαλώ την Παρουσία, την Ευλογία, την Δράση σας.
Ευλογώ και επικαλούμαι
την Παρουσία, την Ευλογία, την Δράση σας.
Ευλογώ. Ευχαριστώ.

«…Τονίζεται για μία ακόμη φορά ότι ο αγγελικός κόσμος, ο κόσμος των πνευματικών βοηθών, χρειάζεται την συναίνεση, την άδεια, την πρόσκληση των ενσαρκωμένων ανθρώπων για να δράσει βοηθητικά στο φυσικό και στα κάτω αιθερικά πεδία της Γης. Όταν επικαλείσθε τις Δυνάμεις έχετε πάντοτε ανταπόκριση. Χίλιες φορές στις χίλιες…» (Δάσκαλος Alba)