Επισκέψεις – Ξεναγήσεις

 

Καλλιέργεια του νου και των αισθήσεων, μέσω της επαφής – γνωριμίας με τα μνημεία του πολιτισμού μας.

Βλέπε: Πρόγραμμα