Το «εργαστήριο Χάριτος» είναι μία εξαιρετικά δυναμική διαδικασία κατά την οποία ευρίσκουμε και τοποθετούμαστε  σ’έναν ιερό τόπο εντός μας, όπου και έχουμε την δυνατότητα  να εργασθοῦμε Συνειδητῶς, ἀπ’ευθείας στον υποσυνείδητο νου, καθαρίζοντάς τον και ελαφρύνοντάς τον από βάρη,  που, αυτήν την στιγμή ἤ χρονίως, δημιουργούν εμπόδια, δυσκολεύοντας τήν επίλυση προβλημάτων καί την συνολική μας πρόοδο.

  Η ἐργασία είναι καθοδηγούμενη αλλά «ζωντανή».Καθένας από τους συμμετέχοντες οδηγείται στον ιερό τόπο εντός του και έχει την ευκαιρία να βιώσει συνειδητώς όλην την ιδιαιτερότητα αυτού του τόσο προσωπικού του χώρου-χρόνου  και την επιτέλεση μυστηριακού έργου,σ΄ επαφή και με την καθοδήγηση, την ενθάρρυνση, την Συνεργασία αγγέλων και οδηγών, Πνευμάτων πού Είναι Αγάπη και Σοφία.

Έχοντας βιώσει μία φορά την πρακτική τούτη, μαθαίνοντάς την, οι αναζητητές Αληθείας μπορούν να την εφαρμόζουν μόνοι, όποτε και για ό,τι την χρειάζονται. 

 

περισσότερες πληροφορίες στήν γραμματεία 2103216803

διαδικτυακώς

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023

ώρα 19.00

Προσοχή: Δέν θά γίνουν δεκτές συνδέσεις πέραν της ώρας ενάρξεως (19.00)