Ως «εργαλεία», τά προτεινόμενα, είναι ήδη καθιερωμένα, μέσω της συνειδητής χρήσεως από ικανό αριθμό ανθρώπων, επί αρκετό διάστημα –πού σημαίνει ότι ακόμη και χωρίς συνειδητή εκπομπή, παράγουν ένα αποτέλεσμα. Όμως:

-Ο πρώτος πού «ακούει» ό,τι δηλώνεται εἶναι ο ίδιος ο άνθρωπος που εκφωνεί ή σκέπτεται τα συγκεκριμένα λόγια ή οραματίζεται τις εικόνες. Εάν χρησιμοποιούμε συνειδητώς τις λέξεις και τις εικόνες, έχουμε οπωσδήποτε καλύτερο αποτέλεσμα.

-Για να χρησιμοποιούμε συνειδητώς τον λόγο, χρειάζεται να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Όπου, λοιπόν χρειάζεται, έχουν περιληφθεί λεπτομερείς εξηγήσεις.

-Για να έχει ισχύ ο λόγος μας, χρειάζεται να μπορούμε να βεβαιώσουμε αυτό που λέμε: να το θέλουμε πράγματι.

-Δεν υφίσταται κανείς απολύτως ευσταθής λόγος να μη θέλουμε να βεβαιώσουμε τα λόγια και τις εικόνες των συγκεκριμένων εργαλείων. Είναι απολύτως ασφαλής η χρήση των και μόνον Καλό επιφέρει.

-Για να παραχθεί αποτέλεσμα με διάρκεια (για να επέλθει πράγματι η επιθυμητή αλλαγή και να σταθεροποιηθεί), χρειάζεται τάξη και επανάληψη.

-Η τάξη και η επανάληψη είναι απαραίτητες για να επιδράσει ο λόγος, όχι μόνον προκαλώντας την ανταπόκριση αγγέλων, οδηγών, βοηθών, όχι μόνον του δικού μας συνειδητού και του Ανώτερου Εαυτού αλλά και του υποσυνειδήτου νοός.

-Είναι γενικώς αποδεκτό ότι το διάστημα των τριών εβδομάδων τακτικής, καθημερινώς επαναλαμβανόμενης χρήσεως, είναι το ελάχιστο, για την αντικατάσταση υποσυνειδήτων προγραμματισμών και αυτοματισμών, με νέες, συνειδητώς επιλεγμένες εγγραφές.

Προσευχές – Επικλήσεις

Η επίκληση προς τους αγγέλους της Κάθαρσης:

Η επίκλησή μας γίνεται με σκοπό την Κάθαρση – Θεραπεία – Απελευθέρωση από κάθε βαρύ κραδασμό, χώρου και ανθρώπων ή τόπου ή οποιουδήποτε μέρους ή πράγματος (ενός οχήματος, για παράδειγμα)

Διαβάστε περισσότερα

Οι επικλήσεις προς τους αγγέλους της Διακυβέρνησης και προς τους αγγέλους της Δικαιοσύνης:

Επικαλούμαστε τους αγγέλους της Διακυβέρνησης για μπορέσουμε με την αρωγή των να έχουμε την Εγρήγορση και την Στάση του ανθρώπου πού αναγνωρίζει την δυνατότητα και το δικαίωμά του να κυβερνα την μοίρα του.

Διαβάστε περισσότερα

Μετουσίωση:

Η «Μετουσίωση» είναι προσευχή. Εκπέμπουμε με πρόθεση και κατανόηση καθημερινά, την ίδια ώρα της ημέρας και για όσο χρειασθεί, έως ότου η πράξη αποδείξει ότι συνέβη πράγματι Μετουσίωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ-ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ:

Ο αντίστοιχος αρχαίος ύμνος (Ορφικοί ύμνοι) επικαλείται την Μητέρα των Μουσών (την Μνημοσύνη) για ν’ανακινήσει στην ψυχή των μυστών την προϋπάρχουσα Γνώση.

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματισμός των αρνήσεων:

Η άσκηση αυτή χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση και κυρίως όταν νιώθουμε «προσβολή», επίθεση αρνητικότητας είτε από άλλους ανθρώπους είτε από εσωτερικές μας καταστάσεις….

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Αποδοχής:

Μέ  τήν παρακάτω Δήλωση:

-Απαλλάσσω εαυτόν από τήν ενοχή.

-Αποδέχομαι τίς συνθήκες μου καί επιτρέπω ν’αλλάξουν.

-Παραδίδομαι στό Θέλημα του Κυρίου καί στήν βοήθειά Του.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπιστοσύνη – Ευγνωμοσύνη:

Ας διαλογισθούμε πάνω σ’ αυτό, ας διαλογισθούμε τις Ιδέες και τις διατυπώσεις του, κυρίως όμως, ας εφαρμόσουμε: Εισπνέουμε την Ενέργεια που μας προμηθεύει η Ψυχή, με την Εμπιστοσύνη Της, από το 7ο κέντρο, υποδεχόμενοι Ευγνωμόνως και εκπνέοντας Ευγνωμοσύνη από το 4ο κέντρο.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσευχή τοῦ ταπεινοῦ:

Ὀνομάζω τό πρόβλημα ὡς ἔχει τώρα καί τό ὁραματίζομαι λυμένο στό Χέρι Του (: ἡ λύση πού θέλει ὁ Κύριος, μέ τοῦ Κυρίου τόν τρόπο). ….

Διαβάστε περισσότερα

Προς εαυτόν:

Η διαρκής βεβαίωση των παρακάτω δηλώσεων μας κρατά συντονισμένους ή μας επαναφέρει στον δρόμο που επιλέξαμε.

Διαβάστε περισσότερα

Πυκνώνει το δίκτυο των φωτεινών

Τον χειμώνα του 2011-2012, ο Διδάσκαλος Κούτ Χούμι έδωσε τήν παρακάτω διαλογιστική καί οραματική πράξη. Προτείνεται, γιά ένα έως πέντε λεπτά καθημερινώς, ως άσκηση προσωπικής ενδυνάμωσης και ως σημαντική υπηρεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Απαγορεύεται η αντιγραφή και ο πλαγιαρισμός χωρίς την σαφή αναφορά στην πηγή.