Εμπιστοσύνη – Ευγνωμοσύνη

 

Εισπνέετε την Εμπιστοσύνη του Ανώτερου Εαυτού σας προς την εκδήλωση που Είναι.

Σας τροφοδοτεί έχοντας Εμπιστοσύνη στην εκδήλωση που Είναι.

Σας δίνει την Εμπιστοσύνη Του βλέποντας εντός σας Αυτό που Είναι.

Ως εκδηλώσεις του Είναι, αποδίδετε Ευγνωμοσύνη στην Αγάπη που Είναι.

Η Ατομικοποίηση του Θείου αποδίδει στο Εν, αποδίδει εις Εαυτόν.

(Δείτε την γλώσσα σας: Όχι ‘Αυτός’ αλλά Εαυτός. Στην Συνειδητότητα Εκείνου, Έν το Παν).

 

Τέκνα μου Αγαπητά,

Μάθετε την σχέση με τον Εαυτό, αποδίδοντας Ευγνωμοσύνη αφού έχετε ήδη λάβει, δια της Εισ-Πνοής Εμπιστοσύνη. Σεβασθείτε τον εαυτό, τον Εαυτό, σεβασθείτε Εκείνον: το Εν, το Παν.

Μάθετε.

Είναι καιρός μόνον να δίδεσθε. Να προσφέρεσθε. Νοημόνως

(: Μην υπερπροστατεύετε την προσωπικότητα. Αφήστε την Εμπιστοσύνη να σας παρέχει τόση Προστασία όσην ακριβώς χρειάζεσθε. Το πλέον εκ του πονηρού!)

Να προσφέρεσθε. Ευγνωμόνως.

Δεν είναι μόνον άσκηση. Είναι ανάγκη των καιρών και των τόπων.

Είναι πολεμική. Είναι ο τρόπος των Φωτεινών να διαλύουν, να διαλύσουν τις εντάσεις των πεδίων, ‘φυσικές’ και τεχνητές, κατευθυνόμενες.

Φέρετε Ειρήνη στους κόσμους σας, φέρετε Ειρήνη στον Κόσμο.

Ανταποκριθείτε στην Ειρήνη Εαυτού-Εκείνου, Τιμώντας Εαυτόν.

Ευλογώ να το πράττετε

Ιλαρίων.

 

 

Το  κείμενο  δόθηκε τον Μάιο και το μήνυμά του επανελήφθη στην Πανσέληνο του Ιουνίου.  (Βιβλίο «ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ Ι», σελ.153.)

Ας διαλογισθούμε πάνω σ’ αυτό, ας διαλογισθούμε τις Ιδέες και τις διατυπώσεις του, κυρίως όμως, ας εφαρμόσουμε: Εισπνέουμε την Ενέργεια  που μας προμηθεύει η Ψυχή, με την Εμπιστοσύνη Της, από το 7ο κέντρο, υποδεχόμενοι Ευγνωμόνως και εκπνέοντας Ευγνωμοσύνη από το 4ο κέντρο.

Είθε να γίνεται έτσι η φυσική μας αναπνοή.