Ἡ προσευχή τοῦ ταπεινοῦ: Σύ Κύριε!

    Καί τά προβλήματα «λύνονται μόνα τους». Μόνο νἄχεις Ἐμπιστοσύνη, Ὑπομονή καί νά θυμᾶσαι ὅτι ἄφησες τό ζήτημα στό Χέρι Του[1].

    -Ὅταν θά χρειάζεται «νά κουνήσεις κι ἐσύ τό χέρι σου», θά τό ξέρεις, μ’ἐκείνην τήν ἐσωτερική βεβαιότητα πού κάνει εὔκολη κάθε δράση. Θά ξέρεις τί καί πῶς νά πράξεις, θά ἔχεις τήν δυνατότητα, τήν εὐκαιρία καί τήν διευκόλυνση.-

 

Ἡ πράξη:

-Ἐμπιστεύομαι τόν Ἀνώτερο Ἑαυτό, τόν Ἐλευθερωτή, τόν Ὕψιστο  καί

-Παραδίδω τό πρόβλημά μου στήν Ἀγάπη-Σοφία, πρός ἐπίλυσιν.

Ὁ τρόπος:

Ὀνομάζω τό πρόβλημα ὡς ἔχει τώρα   καί

τό ὁραματίζομαι λυμένο στό Χέρι Του (: ἡ λύση πού θέλει ὁ Κύριος, μέ τοῦ Κυρίου τόν τρόπο)

Παραδείγματα:

«Κύριε,

    ἀφήνω στό Χέρι Σου τίς ψυχές μας καί τ’ ἄψυχα τοῦ οἴκου μας.

    Τώρα πονοῦν καί σκοτίζονται. Τ’ἀφήνω λουσμένα στό Φῶς Σου. Σύ Κύριε.»

 

 «Κύριε,

     ἀφήνω στό Χέρι Σου τήν σχέση μου μέ τόν/τήν….

     Σήμερα δυσλειτουργεῖ. Τήν ἀφήνω λειτουργική καί ἁρμονική στό Φῶς Σου.  Σύ Κύριε.»

 

«Κύριε,

    ἀφήνω στό Χέρι Σου τήν ἐξυγίανση τῶν οἰκονομικῶν ζητημάτων μου.

    Τώρα ὑφίστανται πολλά χρέη καί λίγα ἔσοδα.  Στό Χέρι Σου ἰσορροπεῖ ἡ κατάσταση καί ἀντιστρέφεται. Σύ Κύριε.»

 

Ὑπενθυμίζεται ἐπίσης ἡ ὁδηγία τοῦ Διδασκάλου Κουτ Χούμι, ἀπό τόν Ἰούλιο 2016 (ἀπόσπασμα):

 

    «…Νά θυμᾶσθε Ἀγαπητοί, τήν Ἀναπνοή:  Ἐμπιστοσύνη – Εὐγνωμοσύνη[2], νά Τιμᾶτε, Ἀδελφοί, τήν Ἀναπνοή σας.

    » ‘Ἐκ τοῦ Κυρίου κάθε μου Ἀναπνοή. Σύ Κύριε’ εἶναι ἕνας ἁπλός διαρκής διαλογισμός. Δίνεται γιά νά τόν θυμᾶσθε καί νά σᾶς θυμίζει καί νά βοηθᾶ τόν συντονισμό σας….»

[1] Βλ. καί  μήνυμα Ἱλαρίωνος Ἰουλίου- Αὐγούστου 2006.

 [2] Βλ. καί  μήνυμα Ἱλαρίωνος Ἰουλίου- Αὐγούστου 2006.