Ἡσυχᾶστε, Σιωπεῖστε.

   Ἀφῆστε τόν ἑαυτό σας ν’ ἀναπαυθεῖ μιά στιγμή στήν Ἀγάπη-Σοφία.

    Δεῖτε τόν ἑαυτό σας,  διάφανο, διαπερατό κι ἀναπνεῦστε Ἀγάπη-Σοφία.

    Χωρίς ν’ ἀναρωτιέσθε, ἐπιτρέψτε νά γίνει:

    Δεῖτε τόν ἑαυτό σας, ἕναν σπόρο Φωτός στήν Ἀγκαλιά τοῦ Κυρίου.

    Δεῖτε τόν ὅμιλό σας, μία σφαῖρα Φωτός στήν Ἀγκαλιά τοῦ Κυρίου.

    Δεῖτε ὅλους τούς Φωτεινούς ὁμίλους στόν τόπο σας, κῦκλο ἀπό σφαῖρες Φωτός νά περιγράφει τήν χώρα σας καί νά γεμίζει σπόρους καί σφαῖρες καί κύκλους Φωτός

καί τό Φῶς νά ἐκτείνεται καί νά γίνεται ἡ Ἀγκαλιά τοῦ Κυρίου.

    Δεῖτε τήν Γῆ ὁλόκληρη, διάφανη, διαπερατή στήν Ἀγκαλιά τοῦ νέου Ἡλίου.

     Ἀναπνεῦστε Ἀγάπη-Σοφία.

 

ἀπόσπασμα ἀπό μήνυμα χειμῶνος 2011-2012

ἀπό τό βιβλίο “ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ ΙΙ”