Εργαστήρια

Τά εργαστήρια της Σχολής λειτουργούν τακτῶς, μία φορά κατά μήνα και σε βάθος χρόνου, μέ κύριο στόχο την εγκαθίδρυση Ασφαλούς Συνειδητής Επικοινωνίας με τον Ανώτερο Εαυτό.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου:

ασκούμεθα στίς πρακτικές Αυτενέργειας – Συνειδητής Επικοινωνίας και σε τεχνικές Κάθαρσης, Προστασίας και Ενδυνάμωσης.

Παραλλήλως:

-ἀναλύουμε την θεωρία και εμβαθύνουμε στα υλικά της Διδασκαλίας,

-δοκιμάζουμε στην πράξη τά εργαλεία που παραδίδονται για την επίτευξη αλλαγών

– ακολουθούμε και αξιοποιούμε την μήνα προς μήνα Οδήγηση, η οποία συνδέει τις προσωπικές δοκιμασίες και ευκαιρίες με τις τρέχουσες ανάγκες και δυνατότητες για το σύνολο, στην χώρα μας και στον Κόσμο μας.

Εκτάκτως προγραμματίζονται κατά διαστήματα εργαστήρια με ειδικά θέματα και αναλόγως των αναγκών.