Συναντήσεις Μάθησης και Παιδείας

Οργάνωση σε συνεργασία με μέλη και φίλους του ΦΑΡΟΥ, συναντήσεων που προάγουν την μάθηση και την παιδεία σε διάφορους τομείς.

Βλ. Πρόγραμμα