Επιλογή Σελίδας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΦΑΡΟ

Αγαπητά μέλη και φίλοι,

Ακολουθώντας την καθοδήγηση και τις υποδείξεις των Διδασκάλων μας, για την πορεία της σκέψεως και για την εκπαίδευση του νου προς την Αυτογνωσία, προγραμματίσαμε κύκλο ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ για να γνωρίσουμε καλύτερα την Μητρική μας γλώσσα και τους θησαυρούς της.

Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές τον μήνα και ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2017.

Διδάσκει η Αγγελική Κομποχόλη, φιλόλογος αφιερωμένη στην έρευνα της Ελληνικής γλώσσας και την διδασκαλία της.

Η συμμετοχή είναι 5 ευρώ για τους φίλους & 4 ευρώ για τα μέλη για κάθε μάθημα καθώς και για την προβολή του εισαγωγικού κύκλου.

Θα χορηγηθεί σε όσους το επιθυμούν βεβαίωση παρακολουθήσεως.


Για τον μήνα Σεπτέμβριο

Δευτέρα 21

&

Δευτέρα 28

 

Φυσική παρουσία:   Προσέλευση: 19:00   –   Έναρξη: 19:30
Διαδικτυακή έναρξη: 19:30 (Παρακαλείσθε να έχετε συνδεθεί εγκαίρως, τουλάχιστον δέκα λεπτά πριν)

 

Λόγω των επίκαιρων γεγονότων και καταστάσεως ο αριθμός ατόμων για παρακολούθηση δια ζώσης είναι περιορισμένος, γι΄αυτόν τον λόγο παρακαλώ δηλώστε μας την πρόθεση σας για φυσική παρουσία.

Όποιος φίλος και μέλος επιθυμεί να παρακολουθήσει αλλά προτιμά να μην παρίσταται φυσική παρουσία μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom. Σε αυτήν την περίπτωση και πάλι θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την γραμματεία δηλώνοντας την πρόθεση σας ώστε να λάβετε τον σύνδεσμο με τον οποίο θα συνδεθείτε.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τρίτη – Πέμπτη 17:00-20:00

Τηλέφωνα: 2103216803 

email: faros.mko@gmail.com