Αντιμετώπιση των αρνήσεων

Μετασχηματισμός των αρνήσεων

Ο «Μετασχηματισμός των αρνήσεων» είναι μία από τις βασικότερες ασκήσεις Αυτενέργειας. *** Όχι μόνον αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις αρνήσεις, μετασχηματίζοντάς τες, αλλά κυρίως εκπαιδεύει νου και συναισθήματα – την Ενέργειά μας – αποδίδοντας Κυριαρχία επί του εαυτού, Ελευθερία.

Η άσκηση αυτή χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση και κυρίως όταν νιώθουμε «προσβολή», επίθεση αρνητικότητας είτε από άλλους ανθρώπους είτε από εσωτερικές μας καταστάσεις.

α. Αμέσως μόλις αντιληφθείτε ένα αρνητικό συναίσθημα ν’αναδύεται μέσα σας, από οποιαδήποτε αιτία ή αφορμή, στραφείτε στον εαυτό σας και θυμίστε του:

«Δεν είμαι ο φόβος (ή ο θυμός ή η ανασφάλεια ή η ενοχή ή το παράπονο κλπ) που επιχειρεί να με καταλάβει.
Είμαι αυτός που τον βιώνει.
Δεν είναι δικό μου αυτό. Δεν του παραδίδω την δύναμή μου.
Τον αφήνω, ήσυχα, να περάσει και να χαθεί .
Εγώ Είμαι, ασφαλής στην Αγκαλιά του Πατέρα.»

– Ο «Μετασχηματισμός» περιλαμβάνει και ολοκληρώνεται σε τέσσερα στάδια:

α. Αποταύτιση: Λαμβάνω απόσταση από το συναίσθημα, αναγνωρίζοντάς το ως «επιτιθέμενο» κραδασμό, άσχετο με την δική μου Ύπαρξη: «Δεν είμαι ο φόβος που επιχειρεί να με καταλάβει». Η Ύπαρξη είναι μεγαλύτερη από το συναίσθημα και με Αυτήν ταυτίζομαι: «Είμαι αυτός που τον βιώνει».

β. Άρνηση: Υπό την φιλοσοφική της έννοια η «Άρνηση» σημαίνει τοποθέτηση, θέση έναντι κάποιας κατάστασης, επιλογή στάσης: «Δεν είναι δικό μου αυτό. Δεν του παραδίδω την δύναμή μου». Ωστόσο, μία αποφατική βεβαίωση δεν μπορεί να ευσταθήσει χωρίς την αντίστοιχή της κατάφαση : Δεν του παραδίδω την δύναμή μου αλλά τι το κάνω; Η κατάφαση δίνεται στο επόμενο στάδιο.

γ. Απελευθέρωση: «Τον αφήνω, ήσυχα ,να περάσει και να χαθεί». Χρησιμοποιώ, επιλέγω να χρησιμοποιήσω την δύναμή μου, για ν’ απελευθερώσω το συναίσθημα, τον κραδασμό, αντί να τον θρέψω. Αυτό είναι πράξη Κυριαρχίας!

δ. Αναγνώριση της Παρουσίας του Θεού: Αναγνωρίζω την Ύπαρξη μου ανάγοντάς την στην Πηγή Της, βεβαιώνοντας, μέσα από όλους τους κραδασμούς της Παρουσίας Του, Εκείνον που περισσότερο χρειάζεται στο παρόν η προσωπικότητα: «ασφαλής στην Αγκαλιά του Πατέρα». Όταν θα έχουμε ασκηθεί αρκετά, θα είναι αρκετή η αναφορά «Εγώ Είμαι» ως Αναγνώριση Παρουσίας .

Διαβάστε και ξαναδιαβάστε καθημερινά αυτά τα λόγια. Επιτρέψτε τους ν’ ανέλθουν στην συνείδησή σας, ακόμη και σε στιγμές πανικού, – ακόμη και τότε εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στην Αγκαλιά του Πατέρα! – Κατανοείστε τα.

Δημιουργείστε τις δικές σας εκφράσεις, τις δικές σας εικόνες. Θυμηθείτε μόνο, κατ’ αρχήν, να καλύπτετε τα τέσσερα στάδια. Όταν θα έχετε εξοικειωθεί μ’ αυτή τη διαδικασία, θα αρκεί ν’αναφερθείτε σε μία από τις προτάσεις του Μετασχηματισμού για να έχετε αποτέλεσμα.

β. Χρησιμοποιείστε τον «Μετασχηματισμό» γι’ άλλους ανθρώπους, κάθε φορά που κάποιος εμμέσως ή αμέσως επιτίθεται σε σας, στον εαυτό του ή σε τρίτους.

Προσέξτε μόνον να μην προσβάλετε την ελεύθερη βούληση του άλλου: αποφύγετε τις προστακτικές.

Βεβαιώστε νοερά ότι:

  • Δεν είσαι ο θυμός που φαίνεται να σ’ έχει καταλάβει.
  • Είσαι αυτός που τον βιώνει.
  • Δεν είναι δικό σου αυτό. Θα μπορούσες να μην παραδώσεις την δύναμή σου.
  • Θα μπορούσες να τον αφήσεις, να τον απελευθερώσεις.
  • Εσύ Είσαι, ασφαλής και ακέραιος, στην Αγκαλιά του Πατέρα.

Εάν δεν είστε σίγουροι για το αρνητικό συναίσθημα που εκφράζεται, κατονομάζετε γενικώς «αρνητικότητα» (Δεν είσαι η αρνητικότητα …) . Γενικώς, προσαρμόζετε τις προτάσεις αναλόγως των περιπτώσεων. Σημασία έχει να συνειδητοποιείτε σεις τι λέτε.

Έχουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση ν’ αναγνωρίσουμε για τους άλλους ανθρώπους, όπως ακριβώς και για τον εαυτό μας, ότι δεν είναι οι αρνήσεις που εκφράζουν, είτε περιστασιακώς είτε συνήθως. Είναι, είμαστε όλοι, ευλογημένα παιδιά του Θεού. Αυτό που δεν δικαιούμαστε είναι να εξαναγκάσουμε άλλον άνθρωπο, ακόμη και «για το καλό του», ασκώντας υποβολή (προστακτικές). Επειδή η νοερή εκπομπή μας, παράγει αποτελέσματα, ας ελέγχουμε τις προθέσεις μας, όσο και τις εκφράσεις μας.

*** Από τα εισαγωγικά υλικά στην «Συνειδητή Επικοινωνία με τον Ανώτερο Εαυτό».