Μετουσίωση

Στο ΄Ονομα του Θεού, που είναι Σοφία,
Ζητώ να διαλυθεί κάθε νοητική συσκότιση, κάθε πλάνη, μέσα μου και γύρω μου.
Κάθε κατακρατημένη ενέργεια, δική μου ή ξένη, ν’ απελευθερωθεί,
Να μετουσιωθεί
Σε Διαύγεια και Κατανόηση.
Στο Όνομα του Θεού, που είναι Αγάπη,
Ζητώ να διαλυθεί κάθε φόβος, κάθε ανασφάλεια, μέσα μου και γύρω μου.
Κάθε κατακρατημένη ενέργεια, δική μου ή ξένη, ν’ απελευθερωθεί,
Να μετουσιωθεί
Σε Εμπιστοσύνη και Χαρά.
Στο Όνομα του Θεού, που είναι Ζωή,
Ζητώ να διαλυθεί κάθε δυσαρμονία, μέσα μου και γύρω μου
Κάθε κατακρατημένη ενέργεια, δική μου ή ξένη, ν’ απελευθερωθεί,
Να μετουσιωθεί
Σε Υγεία και Ομορφιά.
Ότι Σου Εστίν η Βασιλεία και η Δύναμις και η Δόξα
εις τους Αιώνας.

(Επειδή είναι Δικά Σου τα Δώρα και η επιθυμία μου γι’ αυτά,
είναι Δική Σου η Ενέργεια, για να τα θέλω και να τα δημιουργώ,
είναι Δική Σου η Επίτευξη και η Χαρά της Επίτευξης και η Ομορφιά της,
τώρα και πάντοτε στον άχρονο Χρόνο.

ή / και

Επειδή, εδώ που είμαι, στους Αιώνες,
Αναγνωρίζω Εσένα ως μόνη Εξουσία και Δύναμη).

Η «Μετουσίωση» είναι προσευχή. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση χρονίων καταστάσεων και λειτουργεί αποτελεσματικά, εάν ασκείται συνειδητά, με σταθερότητα και τάξη : Εκπέμπουμε με πρόθεση και κατανόηση, – δεν παπαγαλίζουμε, – καθημερινά, την ίδια ώρα της ημέρας και για όσο χρειασθεί, έως ότου η πράξη αποδείξει ότι συνέβη πράγματι Μετουσίωση.

Κραδασμοί και Ποιότητες που κατονομάζονται εδώ (νοητική συσκότιση – Διαύγεια) δίνονται χάριν παραδείγματος. Σε κάθε στροφή, ζητάμε την διάλυση κραδασμών, αυτών που αναγνωρίζουμε ότι μας ταλαιπωρούν και την Μετουσίωσή τους στις αντίστοιχες Ποιότητες.

Η προσευχή για Μετουσίωση ολοκληρώνεται με την δυναμικότερη Ευχαριστία και Αναγνώριση: με τα τελευταία λόγια της Κυριακής Προσευχής – για τα οποία παρατίθενται ανωτέρω δύο ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Ως προσευχή, η «Μετουσίωση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως για τρίτους. Σ’ αυτήν την περίπτωση χρειαζόμαστε αγνή πρόθεση, απόσπαση – έλλειψη προσδοκίας για το αποτέλεσμα, – απόλυτο σεβασμό στην ελεύθερη βούληση του άλλου και, βεβαίως, σταθερότητα και τάξη. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη Μετουσίωση ως προσφορά Αγάπης σε τρίτον, να ξέρετε ότι χρειάζεται να συνεχίσετε σταθερά επί 21 ημέρες ή επί τρίμηνο.

*    ή του χώρου τούτου και των ανθρώπων του, ή του τόπου τούτου

**  Εάν χρειάζεται. Σε περιπτώσεις που αντιλαμβανόμαστε μία ιδιαίτερη ενεργειακή επιβάρυνση, μπορεί να νοιώσουμε την ανάγκη να προσθέσουμε: «και εμού του ιδίου/της ιδίας». Ωστόσο, οι συνήθεις αρνήσεις της προσωπικότητας αντιμετωπίζονται με τον «Μετασχηματισμό» και την «Μετουσίωση», ενώ για τις ιδιαίτερες επιβαρύνσεις υπάρχει, – εάν το έχουμε ζητήσει, – η δράση του αγγέλου-βοηθού μας της 7ης.