“Σύντομη ομιλία και Θεραπευτικός διαλογισμός”

Πέγκυ Χριστοφή


Η Ελευθερία είναι Σκοπός και εκ Γενετής Ανθρώπινο Δικαίωμα

 

Και η Εργασία των Συνεργατών στις τρέχουσες συνθήκες επικεντρώνεται στην Προάσπιση του

Δικαιώματος, μέσω του προσωπικού εκάστου Αγώνος – Απελευθερώσεως και της διαρκούς

εσωτερικής στάσεως και εκπομπής: Απαίτηση Ελευθερίας