ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ   
   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΑΥΤΟ
με την Πέγκυ Χριστοφή
 
   Όπως έχει αναγγελθεί, ξεκινάει στο τέλος Σεπτεμβρίου νέο Εργαστήριο –για αρχαρίους στην Αυτογνωσία γενικώς ή αρχαρίους στην Διδασκαλία της Σχολής μας.
  Θα πραγματοποιείται αποκλειστικώς σε διαδικτυακή σύνδεση, με δίωρες συναντήσεις μία φορά κάθε μήνα.
 
  Στόν πρώτο κύκλο του νέου εργαστηρίου, μέ διάρκεια ενός έτους, θα παραδοθούν αναλυτικά τα πρώτα κεφάλαια της Διδασκαλίας: Αλφαβητάριο Αυτογνωσίας και Αυτενέργεια, η γνώση των οποίων είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στην Συνειδητή Επικοινωνία με τον Ανώτερο Εαυτό και, κυρίως, στην Ασφαλή της ἄσκηση.
 
  Οι συναντήσεις θα προγραμματίζονται κατά μήνα, τήν τελευταία Κυριακή του μηνός ή άλλην ημέρα κατά συμφωνία των περισσοτέρων μελών της ομάδος.
  Απαιτείται ανελιπής παρακολούθηση. Γι’αυτόν τον λόγο θα ληφθεί μέριμνα ώστε η συνάντηση κάθε μηνός να παραμένει διαθέσιμη για ένα πενθήμερο, για όποιον δεν μπορεί να συντονισθεί στον ορισμένο χρόνο.
   Κατά την διάρκεια του έτους θα υπάρξουν προσωπικές 20λεπτες συνεντεύξεις κάθε μέλους του εργαστηρίου, με ορισμένο θέμα (προσωπικής) Αυτογνωσίας.
 
    Πρίν από την ορισμένη ημερομηνία έναρξης του εργαστηρίου (Σάββατο 3 Οκτωβρίου) θα κανονισθούν σύντομες προσωπικές συναντήσεις, μέσω zoom ή skype, για προσωπική γνωριμία με την Εισηγήτρια και για περισσότερες πληροφορίες σχετικώς με το περιεχόμενο και την ιδιαιτερότητα του εργαστηρίου.
   Ως εκ τούτου και επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες,  παρακαλείσθε να δηλώσετε εγκαίρως το ενδιαφέρον σας.
 
Η πρώτη συνάντηση του εργαστηρίου
διαδικτυακή σύνδεση
Σάββατο 3 Οκτωβρίου,
ώρα 18.30 – 20.30
 
τιμή: 25 ευρώ κατά μήνα
 
Προαπαιτούμενα:
– δήλωση συμμετοχής έως 30 Σεπτεμβρίου
– προμήθεια των εγχειριδίων της Σχολής (2 βιβλία σε προνομιακή τιμή 20 ευρώ)
 
Περιορισμένες θέσεις. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος.
 
 
    Τά εργαστήρια της Σχολής λειτουργούν τακτῶς, μία φορά κατά μήνα και σε βάθος χρόνου, μέ κύριο στόχο την εγκαθίδρυση Ασφαλούς Συνειδητής Επικοινωνίας με τον Ανώτερο Εαυτό.
    Για την επίτευξη αυτού του στόχου ασκούμεθα στίς πρακτικές  Αυτενέργειας – Συνειδητής Επικοινωνίας και σε τεχνικές  Κάθαρσης,
Προστασίας και Ενδυνάμωσης. 
   Παραλλήλως:
-Αναλύουμε την θεωρία και εμβαθύνουμε στα υλικά της Διδασκαλίας.
-Δοκιμάζουμε στην πράξη τά εργαλεία που παραδίδονται για την επίτευξη αλλαγών
– Ακολουθούμε και αξιοποιούμε την μήνα προς μήνα Οδήγηση, η οποία συνδέει τις προσωπικές δοκιμασίες και ευκαιρίες με τις τρέχουσες ανάγκες και δυνατότητες για το σύνολο, στην χώρα μας και στον Κόσμο μας.