Ο ακήρυκτος πόλεμος.
Η εργασία μας στις τρέχουσες συνθήκες.
         

 

Η Ανθρωπότητα σήμερα αντιμετωπίζει συνθήκες πρωτόφαντες στην Ιστορία της. Δεν είναι μόνον ό,τι φαίνεται. Είναι κυρίως οι εσωτερικές συνθήκες, παράγοντες άγνωστοι και αδιάγνωστοι, που άν δέν τους πληροφορηθούμε και δέν τους διαχειριστούμε είναι δύσκολο να τηρήσουμε Ισορροπία, “να διασωθούμε και να διασώσουμε ότι αξίζει να διασωθεί”.
Έχει ειπωθεί: “Όλα αλλιώς”.
Αξίες και τρόποι του Υδροχόου. κατά πολύ διαφέροντες από τους αντίστοιχους των Ιχθύων, σε συνδυασμό με τον “Χρόνο της Εστιάσεως” και την απεγνωσμένη πάλη πνευμάτων που δεν μπορούν να συμβαδίσουν στην νέα, υψηλότερη δονητική συχνότητα της Γης• ο παλαιός και ο νέος Κόσμος μας…
Όμως, έχουμε προετοιμασθεί για όλα τούτα. Έχουμε την Γνώση, τις πληροφορίες και τα εργαλεία, έχουμε ήδη την εκπαίδευση και την δυνατότητα να εργασθούμε αναμένοντας τα θαύματα!…

την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021,
με διαδικτυακή σύνδεση
ώρα έναρξης 19:00

εισηγήτρια Πέγκυ Χριστοφή

συμμετοχή 25 ευρώ

Δηλώστε την συμμετοχή σας με email
στο
faros.mko@gmail.com

ή τηλεφωνικώς στο 210-3216803