Όμιλος Ανθρωπιστικής Δράσης

Η δράση του Ομίλου κινείται με γνώμονα και σκοπό την εφαρμογή των ιδεωδών του Ανθρωπισμού στην καθημερινή πράξη, και την προώθηση έρευνας και συνεργασίας για την εξυπηρέτηση, την καλλιέργεια, την διάδοση, την ανάπτυξη κι εφαρμογή Ανθρωποκεντρικής θεώρησης των κοινωνικών δομών.

Επαναπροσεγγίζοντας το νόημα του Ανθρωπισμού, όπως ξεκίνησε στους χρόνους της Αναγέννησης και όπως αναδιατυπώθηκε με την Διακήρυξη του Άμστερνταμ το 2002, από την Διεθνή Ανθρωπιστική και Ηθική Ένωση (IHEU),

 

  • Εργαζόμαστε για την πραγμάτωση των ιδανικών του Ανθρωπισμου, με παντοειδείς δράσεις που προάγουν την Παιδεία της Ελευθερίας, της Ειρήνης, της Συνεργασίας, της Αλληλεγγύης, του Σεβασμού, της Χαράς της Ζωής.
  • Εφαρμόζουμε την Φιλοσοφία μας, πού έχει πυρήνα της την Αλήθεια – Ελευθερία και απαίτησή της την Αλήθεια –Ελευθερία –Δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους και για όλα τα όντα της Γης.
  • Συνεργαζόμαστε με ιδιώτες, μ.κ.ο., οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσκαλούμε όλους τους ανθρώπους, που λειτουργούν με τις ίδιες αρχές χωρίς δογματισμούς, μένοντας ανοιχτοί και πρόθυμοι για όποιαν συνεργασία βάσει κοινών μας αρχών, σε έργα που αποσκοπούν στα ίδια ιδανικά.