το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023
διαδικτυακώς

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • ‘Ωρα ενάρξεως: 20:30 (προτείνουμε να έχετε συνδεθεί τουλάχίστον πέντε λεπτά νωρίτερα/ ‘ωρα προσέλευσης 20:00).
  •  Παρακαλούμε ενημερώστε μας εγκαίρως για την συμμετοχή σας:

– τηλεφωνικώς στο 210-32.16.803,

–  αποστέλλοντας email στο faros.mko@gmail.com