« … Νά μένετε πολύ προσεκτικά, νά ἐγρηγορεῖτε, νά ἐπιλέγετε τίς ἐκπορεύσεις σας ἐνθυμούμενοι: Τό Φῶς Φῶς ἐπικαλεῖται καί ἡ ἄβυσσος τήν ἄβυσσον…»

                                                               Ἀπό τό Μήνυμα Ἰανουαρίου 2023

 

«…Εἷναι πράγματι ‘τεράστιες οἱ δυσκολίες’, εἶναι ὅμως ἐξ ἴσου τεράστιες οἱ εὐκαιρίες, γιά καθέναν σας καί γιά τόν Κόσμο σας…

»…Νά Ἐνθυμεῖσθε, Παρακαλοῦμε, νά ἐπιλέγετε Ὀρθῶς γιά τήν Ταύτιση τῆς ὑποστάσεώς σας καί νά ζητᾶτε πάντοτε Ὁδήγησιν Ἑαυτοῦ…»

                                                                       Ἀπό τό Μήνυμα Δεκεμβρίου 2023

 

«Ὅσο  κι ἄν φαίνονται ‘ὄρη ἀδιάβατα’ αὐτά πού σᾶς ταλαιπωροῦν, μπορεῖτε ν’ἀλλάξετε ‘αὐτά πού φαίνονται’, μέ τήν Ἀλήθεια τῆς Ὕπαρξης…»

             Ἀπό τό Μήνυμα Ἰανουαρίου 2010, «ὁ Κώδικας τῶν Ἀγγέλων»*

 

*Στό βιβλίο τῆς Πέγκυ Χριστοφῆ  «ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ ΙΙ»

 

 

Πέμπτη 25 Ἰανουαρίου 2024

διαδικτυακώς

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • ‘Ωρα ενάρξεως: 20:30 (προτείνουμε να έχετε συνδεθεί τουλάχίστον πέντε λεπτά νωρίτερα/ ‘ωρα προσέλευσης 20:00).
  •  Παρακαλούμε ενημερώστε μας εγκαίρως για την συμμετοχή σας:

– τηλεφωνικώς στο 210-32.16.803,

–  αποστέλλοντας email στο faros.mko@gmail.com