Παραδόσεις

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Από την συγγραφέα Πέγκυ Χριστοφή

«…..Μιλάμε με τους ίδιους συμβολικούς όρους που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για εκατοντάδες χρόνια, μέχρι να μπορέσουμε να συνδέσουμε –μέσα στην Κατανόησή μας- τρεις παράγοντες: ενεργειακά κέντρα – σφαίρες Συνειδητότητας – βιοχημική δραστηριότητα του φυσικού οργανισμού.

Μέχρι τότε, πολλές από τις λειτουργίες του –μυστηριώδους- 1ου κέντρου θ’ αναφέρονται στο Πνεύμα της Γαίας Μητέρας και όλες σχεδόν οι λειτουργίες του 7ου κέντρου θ’ αποδίδονται στην Χάρη του Θεού Πατέρα.

Η Γαία Μητέρα και ο Θεός Πατέρας είναι εξίσου Υπαρκτοί με τα ενεργειακά μας κέντρα, με την Συνειδητότητά μας και προκαλούν αλλαγές στην Συνειδητότητα, στις ‘ψυχολογικές’ μας καταστάσεις και στην βιοχημική δραστηριότητα του φυσικού οργανισμού.

Τι ακριβώς σημαίνει ‘Γαία Μητέρα’ και ‘Ουράνιος Πατέρας’ και ποια είναι η σχέση της συνολικής δομής ‘άνθρωπος’ μαζί τους, θα έχουμε στο μέλλον να το περιγράψουμε με καινούργιους όρους, αποδεκτούς τόσο από την Φυσική όσο και από την Ψυχολογία. Και τότε ακόμη, το θαυμαστό δεν θα τελειώσει…»

Στο μεταξύ, η Διδασκαλία εξακολουθεί να παραλαμβάνεται από τον όμιλό μας και να συμπληρώνεται συνεχώς με νέα κεφάλαια, διευρύνοντας την Κατανόησή μας με κάθε καινούργια πληροφορία αλλά, κυρίως, με την χρήση εκ μέρους μας των πρακτικών, των εργαλείων που παραδίδονται.

Είναι ακριβώς η χρήση των εργαλείων και μάλιστα στο πλαίσιο του τρίτου άξονα εργασίας (Υπηρεσία – Συνδημιουργία στα πλαίσια του Σχεδίου) και η μέσω αυτής διεύρυνση της Κατανόησης, που κάνουν εφικτή την παραλαβή και μεταβίβαση κάθε επιπλέον γνώσης.

Η Εσωτερική Διδασκαλία που παρελήφθη από την συγγραφέα, κατά την διάρκεια τής τελευταίας 30ετίας, παραδίδεται από την ίδια, συγκροτημένη κατά κεφάλαια -ενδεικτικώς τά εξής:

Έκτακτες παραδόσεις προγραμματίζονται αναλόγως των τρεχουσών αναγκων κάθε περιόδου.

Ενδεικτικώς:

– Η εργασία μας στις τρέχουσες συνθήκες

-Κάθαρση υποσυνειδήτου σε συνθήκες πολέμου

– Ειδικές συνθήκες

-Ορφεύς και Ελευσίς

-Ελληνες και Ατλαντίδα

-Οράματα Ψυχων

-Κυβερνητες εαυτών

-Ο ακήρυκτος πόλεμος