Η καθημερινότητα ζευγών και οικογενειών

Ζευγάρια-Σχέσεις καθημερινότητας

Ἔχει εἰπωθεῖ: «Ἡ σχέση τῶν ζευγαριῶν καί μάλιστα μέσα σέ οἰκογένεια μέ παιδιά,

εἶναι ἴσως τό δυσκολότερο ἀγώνισμα στήν παροῦσα ἐποχή….

Τό γιατί συμβαίνει αὐτό ἀλλά κυρίως τό τί χρειάζεται νά γνωρίζουμε καί τί μποροῦμε νά κάνουμε

γιά νά γίνει τό «ἀγώνισμα» εὐκολότερο, εἶναι τό θέμα τοῦ σεμιναρίου ζευγών καθημερινότητα.

 

Ἡ ὀπτική τῶν Δασκάλων, πού εἶναι Ἀγάπη καί Σοφία, Νοήμων θεώρηση καί Ὁδήγηση,

μᾶς δίνει τά στοιχειώδη πού χρειάζεται νά γνωρίζουμε, γιά νά βιώνουμε τίς σχέσεις μας ἐλεύθερα,

μέ περισσότερη Χαρά, μέ λιγότερα βάρη, μέ Σεβασμό, μέ λιγότερες συγκρούσεις,

μέ περισσότερη Κατανόηση κι Ἀποδοχή, χωρίς κριτικές καί ἐνοχές

γιά νά προχωροῦμε καί νά ἐξελισσόμεθα μαζύ μέ τό ταίρι μας,  νά ἀποφεύγουμε τήν δημιουργία δυσαρμονίας,

 νά ἀπεμπλεκόμεθα ἀνώδυνα ἀπό ἀνεπανόρθωτα δυσλειτουργικές σχέσεις.